Senin, 27 Juni 2011

MBURU MONTOR MABUR

Jaman SD awal taun 80-an, klebu jaman sing durung maju. Lumraeh bocah ndesa ya gumunan karo sebarang apa bae sing mambu teknologi. Montor tesih langka, honda nembe siji loro sing nduwe. Kendaraan sing paling umum diduweni wong ndesa ya mung pit, kaya pit jengki, pit kumbang utawane pit lanang. Enyong tesih kelingan jaman SD sekolaeh mlaku kurang lewih jarak 4 kilometer sekang ngumah. Mlakune nyeker maning, ora nganggo sepatu, wong sepatu jaman kuwe regane tesih larang dadi ora ketuku.

Wong jaman tesih durung maju, angger ana montor mabur liwat ya padha ndeleng meng langit mbok menawane keton. Ning sing paling sering ya mung krungu suarane thok. Mergane montor mabure mabur dhuwur banget, dadi anggere keton ya mung cilik menthik, kerep-kerepe malah ketutup mega. Malah angger nggone nggoleti montor mabure mung dasare suarane sing seru, kerep-kerepe ora bisa keton. Wong montor mabur saking cepete nggone mabur suarane ditinggal nang mburine. Dadi suarane tesih krungu nang nduwur kuping, ning montor mabure wis adoh nang ngarepe ninggalena suarane.Sing paling ragab, angger ana montor mabur sing mabure endhep. Ndeleng thok be rasane wis marem banget. Jaman kuwe angger ana montor mabur jenis helikopter sing mabur endhep, terus muter-muter mandan suwe, wong ndesaku mesthi padha siap-siap mlayu meng lapangan/ alun-alun Karanganyar. Ora peduli lagi mangan utawane lagi dolanan, bocah cilik, cah enom, wong tuwa padha rebutan balapan mlayu meng alun-alun Karanganyar. Wong anu nyebrang kali, kathok klambine teles ya ora peduli. Sing penting bisa ndeleng helikopter mudhun nang alun-alun Karanganyar. Tekan alun-laun biasane ngos-ngosane ora patut, ning rasane seneng pol tur lega bisa ndeleng cedek helikopter mudhun. Bar helikopter mudhun, tamu agunge ya mudhun balik meng umaeh nang sisih wetan lor alun-alun Karanganyar. Wong-wong ndesa klebu enyong dhewek padha nyawang helikopter kan cedekan. Nang njero ati mbatin kapan ya nyong bisa nunggang montor mabur kaya kuwe. Mbayangna rasane kepenak banget mestine, lha wong nunggang sepur barang bae rasane kepenak. Wong-wong padha nunggone nganti helikopter mangkat maning. Biasane tamu agung kuwe ora patia suwe nggone mampir kondur nang Karanganyar. Pas arep take off, angin sekang baling-balinge/kitirane helikopter gedhe banget. Saking gedhene, nganti bisa maburna plastik karo godhong garing sing ana nang alun-alun Karanganyar.


Sapa sih janjane tamu agung sing gawene kondur meng Karanganyar nganggo montor mabur helikopter? Ora salah ora liya, yakuwe Almarhum Laksamana Penerbang (Purn) Rusmin Nuryadin. Beliau salah sijine wong Karanganyar sing sukses duwe jabatan penting nang pemerintahan. Jabatan sing tau dicekel antarane tau dadi Kepala Staf Angkatan Udara, Mentri Perhubungan karo Duta Besar RI untuk Australia. Dasare wong tau duwe jabatan paling dhuwur nang Angkatan Udara ya wajar bae angger konduri ngumah nganggo helikopter. Apamaning jaman semana piyambake dadi Mentri Perhubungan Republik Indonesia.

Dadi jaman semana angger ana helikopter mabur endhep, terus muter-muter mandhan suwe, kuwe pertanda Pak Rusmin kondur. Ora usah diprentah wong tuwa, cah nom, bocah cilik nang ndesaku pada balapan mlayu meng alun-alun Karanganyar mburu montor mabur. Mung arep ndeleng montor mabur helikopter.

Suwarto Kartadiraja
Karangkemiri Kulon,
Lor Pasar Karanganyar

1 komentar:

anas nasrulloh mengatakan...

.Jaman semana yen ana kapal mabur aku nembang "Kapal mabur njaluk duwite,ora oleh sogok silite...!!" (Kapal terbang bagi dong uangnya,bila tidak mau memberi,awas lho nanti kusodok pantatmu) ,padahal yang akan disodok adalah pantat anak kecil yang melihat kapal terbang.