Selasa, 12 Juli 2011

NGRUNGOKENA RADIO              Jaman taun wolungpuluhan radio mujudna alat komunikasi sing paling umum.  Tivi tesih langka. Sing nduwe tivi nang desaku paling nembe luraeh, carike karo juragan sing nduwe toko nang pasar Karangayar.Nek radio rata-rata siji keluarga nduwe radio siji.  Merek-merek radio sing beredar wektu jaman kuwe ya wis mulaih akeh. contone Philips, Toshiba, Unico, Telesonic,  Tjawang, National.  Wujude tesih radio tabung sing digawe seka plastik utawane campuran triplek.  Tipe gelombang radio-ne nembe ana MW karo SW.  Mulane ana istilah radio 2 band, 3 band, utawa 4 band.  Angger 2 band berarti MW karo SW, angger 3 band berarti MW karo SW1 + SW2, angger 4 band bertarti MW + SW1 + SW2 + SW3.  Radio gelombang FM babar blas durung ana.  Nang perkembangane istilah MW ganti dadi AM., nek  SW tetep ora berubah.

             Angger radio lokal kaya RRI, RSPD utawa radio lokal mengudarane nang gelombang MW.  Angger radio luar negeri sing adoh-adoh mancarna siarane liwat gelombang SW.  Sekelinganku mbiyen radio RRI sing bisa dirungokena nang Karanganyar antara RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, RRI Solo, RRI Jakarta, RRI Bandung, RRI Surabaya.  Angger radio lokal paling RSPD Indrakila.  Taun wolung puluhan akhir nembe ana Radio Bima Sakti Kebumen, Radio Bayu Sakti Kroya.  Angger radio luar negeri ana Radio BBC London, Radio Autralia, Radio Suara Jerman Deutsche Welle, Radio Suara Amerika VOA, Radio Nederland, Radio Jepang NHK, Radio Korea KBS. 
             Acara-acara radio RRI Purwokerto sing paling kerep disetel nang wong tuwaku antarane Kethoprak, Siaran Pedesaan, Wayang Kulit, Uyon-uyon, karo berita sing ana nang RRI samben jam.  Anu tesih cilik dadine ya mung melu nunut ngrungokena.  Angger jam 6 sore karo jam 8 mbengi saluran dipindah meng SW ngrungokena berita sekang Radio BBC London.  Gara-gara sering ngrungokena radio dadi apal jeneng-jeneng mentri, jeneng presiden karo perdana mentri luar negeri.  Jaman kuwe pemimpin sing paling terkenal sering metu jenenge nang berita yakuwe presiden Amerika Serikat Ronald Reagan karo pemimpin Unisovyet Mikhail Gorbachev. Angger berita sekang radio luar negeri lewih blak-blakan, merga ora ana sensor.

             Acara-acara sing paling disenengi sekang radio lokal yakuwe sandiwara radio.  Jaman mbiyen akeh banget judul sandiwara radio ning sing paling terkenal Saur Sepuh, sing jagoan utamane Brama Kumbara.  Angger sandiwara radio sing abadi, paling dawa umur tayange ya sandiwara radio RRI sing judule Butir-Butir Pasir di Laut.

             Pas mlebu jaman SMP akhir taun wulung puluhan, radio sing paling tek senengi ya radio luar negeri.  Acarane bervariasi, ana lagu-lagu barat anyar, berita internasional, ilmu pengetahuan, kuis utawa sayembara radio, pelajaran basa asing, kaya basa Inggris, basa Jerman, basa Jepang karo basa Belanda.  Acara sing paling nyenengna ya bingkisan lagu, saling ngirim salam karo lagu kanggo kanca-kanca di udara, nang seluruh Indonesia.  Angger wis kirim salam karo lagu liwat radio, biasane diterusna karo korespondensi utawane surat-suratan ben padha-padha kenale.  Biasane nggone ngirim kartu pos utawane surat nggo bingkisan lagu wis dikirim 2 wulan utawane 3 wulan sedurunge, ben wektune pas, ora kedhisitan utawane ketinggalan.  Saben radio luar negeri biasane nduwe alamat perwakilan kotak pos nang Jakarta, dadi angger ngirim surat utawane kartu pos ya meng kotak pos perwakilan Jakarta.  Angger ngirim langsung meng alamat luar negerine mesthi lewih larang biayane.  Sing nyenengna maning radio luar negeri kuwe royal-royal.  Angger dijaluki jadwal acara, sticker utawane brosur lan buku-buku pelajaran basa asing, biasane cepet dikirim, sewulan utawane karo tengah wulan wis ana balesan.  Kuis-kuis hadiaeh ya werna-werna, ana kaos, buku, kaset, radio receiver utawane dhuwit.  Enyong dhewek tau ulih hadiah dhuwit 50 Mark Jerman ping pindho alias 100 Mark Jerman sekang Radio Suara Jerman Deutsche Welle.  Alhamdulillah manfaate ya gedhe, gara-gara hadiah kuwe enyong dadi bisa melu study tour meng Jakarta. 

               Gara-gara ngrungokena radio luar negeri, tur gawene kirim-kirim lagu nang Radio Australia, jenengku dadi lumayan kerep disebut.  Jalaran kuwe ana kanca sing teka meng umahku sing niate arep mempersatukan pendengar radio luar negeri se-Kebumen.  Akhire kedata sekitar 7 wong sekabupaten Kebumen sing tergolong aktif ngrungokena radio luar negeri.  Dadi padha-padha kenale, angger ana wektu padha gantian silaturahim.  Udu sapa-sapa ning liwat radio gelombang pendek bisa ketemu, kenal lan dadi kanca.

              Ana siji kenangan sing ora bakal bisa dikelaleni.  Tanggal 25 Desember 1987 pas banget tanggal abang dina Natal.  Sedurunge wis niat ngesuk pas preian natal arep mlayu-mlayu, olah raga sing paling murah.  Jalure Karangkemiri - alun alun Karanganyar - Pasar Karanganyar - Panjatan - Kaliabang - Tugu Kemit.  Ket sore enyong wis mapan turu.  Esuk-esuk tangi turu, terus raup, terus ganti kaos - kathok, karo nganggo sepatu.  Terus metu mlayu-mlayu alon-alon.  Sedawane perjalanan ko kayane sepi banget.  Ana siji loro wong sing weruh enyong lagi mlayu-mlayu, kur ndelengna thok, semune mandan aneh. Enyong terus mlayu-mlayu ngliwati alun-laun karo pasar Karanganyar.  Pas nang kulon hotel aman ana wong loro lagi padha rondha nang pos, pas enyong liwat ngomong, "Kae bocah agi ngimpi apa yah?".  Enyong tesih terus mlayu bae nganti tekan Kaliabang.  Bareng tekan Kaliabang rasane wis lemes tur kesel, dadine mandheg dhisit mlayune, karo mlaku alon-alon.  Wong ujarku tesih peteng sidane enyong ora nerusna mlayu tekan Tugu Kemit, ning mbalik ngetan bali meng umah.   Ora let suwe enyong wis tekan ngumah.  Enyong penasaran janjane wektu kuwe nembe jam pira.  Tek jukut radione puter-puter gelombang durung ana penyiar sing nyebutna jam.  Kira kira limolas menit sawise nembe ana radio sing arep mulai siarane. "Inilah Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia, Pukul 5 waktu Indonesia Timur bertepatan dengan pukul 4 Waktu Indonesia Barat", kaya kuwe penyiare ngomong.
Seehh jebule nembe jam 4 esuk, berarti enyong mau mlayu-mlayune jam 3 esuk, pantesan ana sing ngomong nek aku lagi ngimpi.  Kaya kuwe kenanganku pertama kali ngrungokena Radio Australia.

                Senajan jaman kuna, teknologi tesih durung maju, listrik durung murub, ning wawasan wis adoh meng ngendi-ngendi.  Kabeh kuwe berkat jasane siaran radio luar negeri.  Ana pepatah sing bisa nggambarna manfaate ngrungokena radio luar negeri," Dengan Telunjuk Jari Kita Bisa Berkeliling Ke Seluruh Dunia".
Jriji nggo nggoleti utawane muter gelombang radio-radio luar negeri  sing jangkauan-ne bisa dirungokena nang belahan dunia liyane.


Suwarto Kartadiraja
Karangkemiri Kulon,
Lor Pasar Karanganyar
Bumen

Kamis, 30 Juni 2011

MANGSA

Tumrape wong ndesa, nek ngomong bab mangsa, umume wong ngertine ana loro mangsa. Yakuwe mangsa rendheng karo mangsa ketiga. Mangsa rendheng, tandha-tandhane akeh mudhun udan, gawene malah banjir. Angger mangsa ketika tandha-tandhane panas dawa, ora tau udan, lemah garing padha mlethak.

Angger dimat-na lewih awas, janjane mangsa utawane musim bisa dibagi dadi 4 mangsa. Urut-urutane yakuwe : Mangsa Pelabuh, Mangsa Rendheng, Mangsa Mareng karo sing terakhir Mangsa Ketiga. Papat mangsa kuwe muter terus, gantian siji-siji, pelabuh nganti ketiga, ketemu pelabuh maning sing dijenengi siklus mangsa.

Ayuh dibahas siji-siji 4 mangsa kuwe:

1. Mangsa Pelabuh

Tandha-tandhane mangsa pelabuh:
- Mulai ana udan
- Suket mulai padha thukul
- Godhong wit-witan padha mulai semi
- Lemah mulai teles
Angger mangsa pelabuh teka, wong ndesa padha mulai persiapan nggarap sawah. Tegalan utawane galengan mulai dipanjani jagung. Budin karo ketela mulai ditandur. Wong tani biasane
mulai tuku winih sing apik, sing arep disebar nang sawah. Nek udan-ne wis mandan gedhe,
banyu sawah mandan akeh, nembe gawe leleran loro utawa telung dapur nggo nyebar winih.
Mangsa pelabuh, wong sing padha ingu-ingu wedhus, kebo utawane sapi ya mulai semringah.
Jalarane suket mulai akeh, dadi nggone nggolet pakan wedhus, kebo, sapi ora kangelan maning kaya jaman ketiga winginane.

2. Mangsa Rendheng
Tandha-tandhane mangsa Rendheng:
- Udan saben dina
- Angger udan gedhe bledheg utawa gludug-ge ngampar-ngampar utamane mangsa ke sanga
- Kali, kalen, sawah, belik banyune nganti luber
- Sumur banyune cethek, nimbane dadi gampang
- Angger udan gedhe ora kebener tanggul bisa jebol dadine banjir
- Wit-witan godhonge thukul lagi lemu-lemune
- Dalanan nang ngendi-ngendi cebrik alias becek
Angger mangsa rendheng teka wit-witan lagi subur-subure, godhonge ijo royo-royo. Angger udan gedhe sing umaeh sekitar kali biasane menangi kebanjiran utawane paling ora banyu kaline bisa mlewed dadine keluberan. Angger udan bae enake ya mangan karo medang kopi. Budin bakar be rasane enak banget. Sawah banyune mandan jero, angger panen dadi kecobrokan. Kanggo sing ngingu wedhus-kebo-sapi suket lagi akeh akeeh, dadi ingon-ingone bisa lemu-lemu.

3. Mangsa Mareng

Tandha-tandhane mangsa Mareng:
- Udan tesih ana pisan pindho
- Garempung karo kinjeng tangis mulai moni bae
- Angger panas awan mulai gelem dawa
- Lemah mulai garing mandan gersang
- Wit-witan godhonge mulai padha ambrol, utawane wit jati karo mahoni
- Dalanan garing mulai akeh bledug-ge
Mangsa Mareng teka wit-witan ngambrolna godhonge. Panase gelem mandan dawa. Sumure mulai mandan jero. Kali,kalen sawah banyune mulai susut, anane nang permukaan-ne thok. Angger sawah tesih ana parine, nggolet iwat kepenak banget mung gari dibiak tanduran parine terus digoleti sing tesih ana banyune. Iwake ngumpul nang clekedhokan kuwe kabeh. Gari ndikepi thok. Panen ketiga biasane nang mangsa kiye. Bar panen bisane sawaeh terus disebari kacang ijo, utawane dipanja-ni kedele.

4. Mangsa Ketiga

Tandha-tandhane mangsa Ketiga:
- Ora ana udan babar blas
- Lemah mulai garing atos nganti padha nglungka utawane mlethak-mlethak
- Angger awan panase nggepret
- Angger mbengi adheme ngepol
- Angger esuk-esuk ana kremun utawane kabut
- Sumur banyune gari sethithik utawane sat nggereng
- Wit-witan godhonge padha ambrol kabeh, malah ana sing nganti garing
- Suket padha garing
- Dalanan garing akeh bledug-ge
- Akeh wong padha belekan
Nang mangsa ketiga, hawane panas banget angger awan, ning adhem banget angger wengi. Banyu mulai langka. Sing wong gunung belik-ke padha sat, dadi kudu nguyang nggolet banyu nang ndesa. Sing wong ndesa sumure sat, padha gawe belik nang kali. Wong ndesa sing kreatif angger mangsa ketiga padha nggawe bata abang. Kasile bisa didol utawa dinggo mbangun umaeh dhewek. Angger wis rampung nggone nggawe bata, blumbangane diurug nganggo lungka sing dijiot sekang sawah. Seliyane kuwe ana uga wong sing nandhur ketela/ ubi jalar nang wedhi-ladhu sekitare kali. Kasile lumayan, gadhong lunge bisa dijangan mbening, ketela-ne bisa didol utawa dipangan dhewek nggo nyangga mangsa ketiga. Tanduran kaya budin, kimpul, uwi, gembili karo pala pendhem liyane panen-ne nang mangsa ketiga kiye. Tumrap wong sing ingu-ingu, ketiga kuwe mangsa sing paling angel jalaran langka suket. Suket padha mati, arep ramban ya godhongan padha garing. Mulane regane wedhus dadi murah. Angger mangsa ketigane dawa biasane dijenengi mangsa paceklik. Wong tani persediaan beras-se mulai padha entek. Dadine mulai nempur utawa tuku beras nang pasar. Angger arep irit mangane dicampur inthil.

Kaya kuwe kurang lewieh gambaran penguripane wong ndesa digatukena karo mangsa. Kena percaya kena ora. Angger durung tau nglakoni ora percaya mbok. Angger anak pegawai kayane ora nglakoni crita kaya kiye, ning angger anake wong tani mungkin tau ngalami.

Suwarto Kartadiraja

Karangkemiri Kulon,
Lor Pasar Karanganyar

Senin, 27 Juni 2011

MBURU MONTOR MABUR

Jaman SD awal taun 80-an, klebu jaman sing durung maju. Lumraeh bocah ndesa ya gumunan karo sebarang apa bae sing mambu teknologi. Montor tesih langka, honda nembe siji loro sing nduwe. Kendaraan sing paling umum diduweni wong ndesa ya mung pit, kaya pit jengki, pit kumbang utawane pit lanang. Enyong tesih kelingan jaman SD sekolaeh mlaku kurang lewih jarak 4 kilometer sekang ngumah. Mlakune nyeker maning, ora nganggo sepatu, wong sepatu jaman kuwe regane tesih larang dadi ora ketuku.

Wong jaman tesih durung maju, angger ana montor mabur liwat ya padha ndeleng meng langit mbok menawane keton. Ning sing paling sering ya mung krungu suarane thok. Mergane montor mabure mabur dhuwur banget, dadi anggere keton ya mung cilik menthik, kerep-kerepe malah ketutup mega. Malah angger nggone nggoleti montor mabure mung dasare suarane sing seru, kerep-kerepe ora bisa keton. Wong montor mabur saking cepete nggone mabur suarane ditinggal nang mburine. Dadi suarane tesih krungu nang nduwur kuping, ning montor mabure wis adoh nang ngarepe ninggalena suarane.Sing paling ragab, angger ana montor mabur sing mabure endhep. Ndeleng thok be rasane wis marem banget. Jaman kuwe angger ana montor mabur jenis helikopter sing mabur endhep, terus muter-muter mandan suwe, wong ndesaku mesthi padha siap-siap mlayu meng lapangan/ alun-alun Karanganyar. Ora peduli lagi mangan utawane lagi dolanan, bocah cilik, cah enom, wong tuwa padha rebutan balapan mlayu meng alun-alun Karanganyar. Wong anu nyebrang kali, kathok klambine teles ya ora peduli. Sing penting bisa ndeleng helikopter mudhun nang alun-alun Karanganyar. Tekan alun-laun biasane ngos-ngosane ora patut, ning rasane seneng pol tur lega bisa ndeleng cedek helikopter mudhun. Bar helikopter mudhun, tamu agunge ya mudhun balik meng umaeh nang sisih wetan lor alun-alun Karanganyar. Wong-wong ndesa klebu enyong dhewek padha nyawang helikopter kan cedekan. Nang njero ati mbatin kapan ya nyong bisa nunggang montor mabur kaya kuwe. Mbayangna rasane kepenak banget mestine, lha wong nunggang sepur barang bae rasane kepenak. Wong-wong padha nunggone nganti helikopter mangkat maning. Biasane tamu agung kuwe ora patia suwe nggone mampir kondur nang Karanganyar. Pas arep take off, angin sekang baling-balinge/kitirane helikopter gedhe banget. Saking gedhene, nganti bisa maburna plastik karo godhong garing sing ana nang alun-alun Karanganyar.


Sapa sih janjane tamu agung sing gawene kondur meng Karanganyar nganggo montor mabur helikopter? Ora salah ora liya, yakuwe Almarhum Laksamana Penerbang (Purn) Rusmin Nuryadin. Beliau salah sijine wong Karanganyar sing sukses duwe jabatan penting nang pemerintahan. Jabatan sing tau dicekel antarane tau dadi Kepala Staf Angkatan Udara, Mentri Perhubungan karo Duta Besar RI untuk Australia. Dasare wong tau duwe jabatan paling dhuwur nang Angkatan Udara ya wajar bae angger konduri ngumah nganggo helikopter. Apamaning jaman semana piyambake dadi Mentri Perhubungan Republik Indonesia.

Dadi jaman semana angger ana helikopter mabur endhep, terus muter-muter mandhan suwe, kuwe pertanda Pak Rusmin kondur. Ora usah diprentah wong tuwa, cah nom, bocah cilik nang ndesaku pada balapan mlayu meng alun-alun Karanganyar mburu montor mabur. Mung arep ndeleng montor mabur helikopter.

Suwarto Kartadiraja
Karangkemiri Kulon,
Lor Pasar Karanganyar

Kamis, 23 Juni 2011

SEPUR - SEPURAN

Desaku Karangkemiri termasuk edhek sekang tapsiun(stasiun) Karanganyar. Jarak paling edhek meng umahku kurang lewih 1 kilometer. Saben wektu angger ana sepur liwat mesti krungu suarane sepur sing lagi mlaku nang ril-le. Kanggo wilayah Kebumen tapsiun Karanganyar termasuk tapsiun gedhe seliane tapsiun Gombong karo Kebumen.

Jenenge bocah ndesa pancen gumunan. Jaman SD tahun 80-an rata-rata kancaku wis padha tau mrasani nunggang sepur. Kanca kancaku rata-rata padha duwe dulur nang Jakarta utawa Surabaya. Dadi angger mangsa prei-an sekolah padha bisa dolan meng nggone dulure nang Jakarta utawa Surabaya sing otomatis lungane nunggang sepur. Enyong dhewek jaman semana ora duwe dulur nang kota, dadi ora tau mrasani sing jenenge nunggang sepur.

Pucuk dicinta ulam tiba, agi pengin-pengine mrasani nunggang sepur, kanca dolanku ngajak enyong sepuran. Pertamane dolan mlaku meng tapsiun. Suwe-suwe kancaku ngajak munggah sepur jurusan ngulon. Pertama nunggang sepur nunggange sepur barang, nang sambungan antarane gerbong, bisa ngadeg bisa njangong. Nunggang sepur barang bae rasane ser kepenak banget. Mudhune nang tapsiun Gombong sing jarak-ke sekang Karanganyar kurang lewih 8 kilometer. Setekane tapsiun Gombong terus ngaso sinambi nunggu sepur sing kan kulon jurusan ngetan nggo balik nang Karanganyar. Ngetane arep nganggo sepur biasan, jalarane angger nunggu sepur barang maning mbuh jam pira anane, bisa-bisa ngesuk nembe ana. Ora suwe sepure teka, enyong karo kancaku munggah meng sepur. Rasane dheg-dhegan ora patut, yang seneng ya wedi. Senenge bisa mrasani nunggang sepur sing ternyata rasane kepenak. Wedi-ne mbok nganti ditangkep nang kondektur gara-gara ora nduwe karcis. Ning Alhamdulillah nganti mudhun nang tapsiun Karanganyar ora pemriksaan karcis. Slamet tekan Karanganyar maning.

Sepisan nunggang sepur rasane seneng terus pengin maning. Angger prei dina minggu pengin-ne dolan meng tapsiun, sepur-sepuran. Awal-le Karanganyar - Gombong, suwe suwe wani Karanganyar - Kebumen. Tambah suwe tambah dina wani Karanganyar Sumpiuh. Paling adoh nganti tapsiun Kroya angger arah ngulon. Angger arah ngetan paling adoh tekan tapsiun Kutoarjo. Jalaran saking kerepe sepur-sepuran, suwe-suwe dadi kebiasaan. Ning syukur banget sedawane sepur-sepuran durung tau kewenangan nang kondektur dipriksa karcise. Dadi slamet terus.

Ana sensasi sing ora bisa diklalen-ni sesuwe-ne sepur-sepuran. Angger nyepur arah Sumpiuh utawane Kroya, sekulone tapsiun Gombong ngliwati trowongan IJO. Pas ngliwati trowongan IJO peteng ndhedhet banget, terus suarane gemrubuk banget, wektune ya mandan suwe kurang lewih semenit. Mbayangna nggawene trowongan wong Landa pancen ya pinter, embane jaman kuna lereng wis bisa nembus gunung digawe trowongan sing dawane 580 meter kanggo jalur ril sepur. Terowongan Ijo kuwe ya wis tau dadi background film nasional sing judule Kereta Api Terakhir.

Sepinter-pinter-re bajing mlumpat sepisan-pisan ya ngrasakena tiba. Wektu arep sepuran meng Kebumen enyong meh tiba kan sepur. Jalarane munggaeh mandan ragu-ragu. Sepur wis mulai mlaku mandan cepet, enyong nembe arep munggah. Gatholane meng gerbong kurang kenceng, terus tiba nyangsang nang kawat-kawat sing ana nang pinggir ril sepur. Untung mung lecet sethithik, untung ora tiba nang watu utawa ril-le. Untung kabeh lah pokoke, syukur Alhamdulillah banget ora cilaka. Mulai wektu kuwe enyong kapok, ora tau maning sepur-sepuran.

Wassalam,
Suwarto Kartadiraja
Karangkemiri Kulon,
Lor Pasar Karanganyar
Bumen

Kamis, 27 Mei 2010

Reportase Kopdar Wisata Taman Mini 25 April 2010
Dina Jemuah aku ditilpun nang kang Carlos Karsono nakokena bisa melu kopdar Taman Mini apa ora. Nek dideleng kan calon peserta sing saguh mangkat, kayane sing ndaftar nembe sethithik kurang lewih rong puluhan. Setu malem minggu aku di SMS nang carike kang Haris, ya takon maning bisa melu kopdar apa ora. Jawabanku ya ndeleng-ndeleng situasine dhisit, mergane gubuk-ku lagi madul-madul direnovasi, dadine ora bisa janji teka. Seminggu sadurunge aku ya wis crita meng bojo karo anakku nek arep ana acara kopdar wisata wong Bumen-nan. Anak bojoku pengine ya melu bae ben sekaliyan refreshing.

Malem minggu anakku mandan sumeng, marekena bingung sida mangkat Taman Mini apa ora. Minggu esuk anakku bolak balik takon bae sida meng Taman Mini apa ora. Anggere sehat rekane aku arep ngeterna anak bojoku berenang nang Taman Mini, sementara aku melu acara kopdar wisata Bumenan. Arep mangkat aku ya mandan aras-arasen mbok malah dadi mriyange anakku. Ning jenenge bocah cilik, malah ngadreng bae njaluk melu lunga meng Taman Mini. Rekane arep mangkat dhewek, sidane malah mangkat kabeh sekeluarga wong telu.

Mangkat sekang ngumah ya wis awan kurang lewih jam 10 seprapat. Sekang Bekasi nuju arah Bantar Gebang, Narogong, Jatiasih, Jatikramat, Pondok Gede, Lubang Buaya jog pintu utama Taman Mini. Nang ndalan ndilalah sendale anakku tiba wektu turu nang honda (motorku Suzuki). Dadine pas tekan nang Taman Mini, tujuan pertamane nggolet sendal dhisit nggo anakku. Wis muter-muter adoh koh ya ora ana sing dodolan sendal. Nggolet sendhal nyambi nggoleti lokasi Kopdar sing sengertiku nang ngarep anjungan Yogyakarta. Pas ngliwati anjungan Yogyakarta kan ndalan aku ndeleng arah tengen, kopdar wis dimulai. Luraeh lagi pidato, mbuh acara pembukaan mbuh apa. Aku nerus-na laku nggolet sendhal. Sidane pas tekan parkiran sebelaeh tugu api ana sing dodolan sendhal. Ora pilih-pilih suwe sendhal dituku.

Terus muter maning arah anjungan Yogyakarta sing mau wis diliwati. Ora suwe tekan nang lokasi kopdar, kurang lewih jam setengah 12. Pas agi markir honda aku ditekani nang Kang Prayit karo Kang Slamet. Nang panggung wis ana kang Eko Java karo kang Arif sing lagi dhangdutan. Lokasi kopdar persis nang ngarep Ajungan Yogyakarta, kidule Samudra Indonesia (pinggiran danau kepulauan Indonesia). Teka nang lokasi terus salaman karo kanca-kanca sing wis teka dhisit. Sing teka antarane kang Agus Setyabudi, kang Sujiko Agus, carike Haris, Luraeh Marsikin, Carlos Karsono, kang Ali Makhfud, kang Raden Miswadi, kang Wancox, kang Rohman Ngabdullah, kang Suwandi Raharjo, kang Budiarto, Yu Wiwik, Yu Lusy, Yu Mirah, Yu Eka Prawati, Yu Antarini. Wis mandan aso terus absen karo mbayar iuran meng Yu Mirah. Absen-ku kurang lewih nomer urutan 22. Ujarku aku peserta terakhir sing teka, ora ngertia ora let suwe kang Maino karo garwane teka. Ora let suwe maning kang Jadul ya teka dhewekan ora nggawa buntut sijia. Sing absen kurang lewih wong 24. Angger dirata-rata siji kepala keluarga nggawa kanca siji, dadine pesertane kabeh kurang lewieh seket punjul.

Sekang panggung MC-ne kang Eko Java karo kang Arif wis rampung nggone padha gudrilan. Acara diterus-na perkenalan anggota milis. Diwiwiti perkenalan perabot kelurahan, Luraeh, Carike, Bendaharene, nembe wargane siji-siji miturut urutan nomer absene. MC-ne Eko Java ngundang tuk siji siji warga milis Karmen sing kon ngenalna awake dhewek. Sementara sing nang panggung ngenalna awake dhewek, seksi konsumsi mulai mbagi-mbagi sega kothak. Sing wis munggah panggung kenalan, karo wis ulih jatah sega kothak, bisa nyambi mangan awan. Ora let suwe perkenalan-ne rampung, wektu wis mlebu jam rolasan. Carike mutus-na break nggo istirahat, sholat, mangan. Sebagian ana sing nerus-na mangan, sebagian ana sing sholat nang musholla anjungan Yogyakarta.

Rampungan sholat kurang jam setengah siji acara diterus-na maning. Kang Arief, kang Eko Java karo penyanyi Campur Sari-ne nembang lagu “Manunggu”-ne Ridho Irama. Bar kuwe Luraeh tampil nembang lagu “ Ojo sok gampang dadi wong manis yen to amung Lamis”. Bar luraeh tampil, ora gelem kalah kang Wancox ya munggah panggung, nembang lagu dhangdut sing mbuh judule apa, ning inti lagune njaluk kawin (wis duwe bojo 1, anak 1 koh njaluk kawin maning?). Janjane pengin melu munggah panggung ning lagune dhangdut karo campur sari kabeh dadi ora bisa.

Bar gudrilan terus ana acara game joged balon berpasangan. Ning mergane aku ana perlu kira-kira jam 2 awan aku pamit bali meng carike karo-kanca-kanca liyane. Sekang Taman Mini aku silaturahmi meng sedulur nang Kampung Rambutan karo Jatibening. Tekan ngumah maning kurang lewih jam 5 sore.

Pancen nek dideleng sekang jumlah peserta, kopdar kiye paling sethithik pesertane. Ning tetep ora ngurangi kemeriahan karo ramene kopdar sing tetep semedulur. Miturut aku kayane jalarane pesertane sethithik, merga kecepeten nggone ngrancang kopdar ( nek ora salah rong minggu dadi, woro-woro mung seminggu ). Angger mandan suwe nggone woro-woro paling ora sewulan utawane karo tengan wulan, kayane pesertane bakal lewih akeh. Ning kepriwe bae aku tetep salut karo luraeh, carike, prabot liyane lan kabeh warga milis sing wis kersa rawuh nang acara kopdar Wisata Taman Mini. Ora baen-baen lah pokok-ke…..

Suwarto Kartadiraja
ramane_hatta@yahoo.com
Karangkemiri Kulon, Lor Pasar Karanganyar

Minggu, 30 Agustus 2009

REPORTASE KOPDAR BUKA PUASA BERSAMA MILIST KARANGANYAR-KEBUMEN DI RM WONG SOLO TEBET 29 AGUSTUS 2009Assalamualaikum sedulur,

Nyanggupi penjaluke Luraeh karo carike, enyong arep nyritakena laporan pandangan mata acara Buka Puasa Bersama nang RM Ayam Bakar Wong Solo Tebet, 29 Agustus 2009. Mangkat sekang umah mandan aras-arasen mergane wis jam 4 kurang seprapat nembe siap mangkat sementara undangane jam 4 sore. Sawise rembugan karo biyung bocah sidane enyong mangkat sekang Bekasi. Alhamdulillah dalan sedawane Kalimalang lumayan lancar. Kepingin njajal jalur anyar liwat daerah Pondok Kelapa sing nembus Duren Sawit - Casablanca, ora ngertia dalane malah macet. Ning wong adoh-adoeh pengin ketemu sedulur ya dinikmati bae perjalanane. Gutul Casablanca dalane nembe lancar. Saking lancare nganti bablas tekan Kuningan, wong nggolet puteran nganan ora nemu-nemu.

Tekan lokasi RM Ayam Bakar Wong Solo jam 5 kurang rong menit. Karo nyawang meng njero resto kayane durung ana rai Kebumen., bareng ndeleng meng ndhuwur nembe keton ana sing nganggo sragam kaos biru, kaos milis Karanganyar Kebumen. Rampung parkir ketemu karo kang Khozin Damiri, terus munggah bareng meng loteng. Jebule panggonane wis kebek wong sing arep padha buka bersama. Terus salaman siji-siji sinambi kenalan karo sing wis teka lewih dhisit. Sing teka kurang lewieh 70 wong, sing komposisine warga milist (wong Kebumen + Purworejo), perwakilan Walet Mas, perwakilan Perhimak UI karo sekelompok band asal kebumen sing jenenge True-Band. Sayange panggonane mung ukuran 4X8, dadine madhet banget kaya prepegan pasar. Warga milis sing anyar-anyar ternyata akeh sing padha melu teka.

Kurang lewih jam setengah 6 acara mulai dibukak. Sing dadi MC-ne Kang Eko Hadiyanto alias etho_java. Acara dibukak karo sambutane Q Lurah Marsikin sing nyritakena sejaraeh milis karo perkembangane nganti siki lan harapane nang wektu ngarep. Diterusna karo sambutane Pak Bambang Ris, bayan-ne Iwakk Walet Mas, sing nyritakena nek arep ana acara Mudik Bareng Iwakk Walet Mas, nggo wong Kebumen sing tesih nduwe KTP ndesa karo arap ana acara Temu Akbar Silaturahmi Warga Perantauan nang Pendopo Kabupaten Kebumen tanggal 22 September 2009, sing temane Tilik Ndesa Urun Mulya. Bar sambutan bayan Walet Mas, diterusna Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an sing diwacakena Kang Muhamad Muslihudin (Mumu). Acara diterusna tausiyah sekang Ustadz Banu Muhamad Haidir SE, ME, sing kebeneran tesih wonge dhewek sing dadi dosen karo peneliti nang UI. Isi tausiyah kurang lewieh babagan manfaate silaturahmi, ngumpul-ngumpul beramal kebaikan hubungane karo urip alam akhirat. Sementara panitia ana sing asyik dadi fotografer, camera-man, ana uga sing mbantu-mbantu nyiapna panganan berbuka puasa.

Rampung tausiyah, ora let suwe terus berkumandang adzan maghrib tandane berbuka puasa. Gandheng panggonan nang ndhuwur sesek banget, sidane nang lantai siji uga disediakena panggonan nggo berbuka puasa sing muat kurang lewih wong rong puluh. Menune ana ayam bakar, tahu goreng sambel, tempe goreng, udang goreng tepung, lalaban timun karo selada, werna-werna sambel. Ngumbene disediakena teh legi anget karo aqua gelas. Ayam bakare enak, terus njajal sambel kecape, ora ngertia nggetap banget, pedhese ngepol. Bar mangan terus padha sholat maghrib, ana sing sholat nang mesjid, ana sing nang musholla, ning musholla-ne minimalis banget, dadi antriane dawa. Bar sholat terus padha ramah tamah ngobrol antar warga milist, ana sing tetep nang loteng, ana sing nang lantai siji, ana uga sing nang parkiran sinambi nglepus dadi ahli hisab(p).

Sawise ramah tamah acara diterusna pesan kesan. True-Band sing pertama ngisi acara pesan kesan. Band anyar sing mayoritas personile wong Kebumen sing tesih berjuang nggayuh tonggak kesuksesan nang ibukota Jakarta. Base camp-me nang daerah Pulomas, Jakarta Timur. True Band sempet ngewei hadiah CD lagune meng Q Lurah. Giliran perwakilan Perhimak UI Mbak Leni sing ngisi pesan-kesan, nyritakena kegiatane mbantu siswa-siswa Kebumen ben padha bisa kuliah nang UI, sing siki rekore wis apik tiap taun-ne. Acara diterusna karo pesan kesane Kang Kundiyarto Projotaruno, wong Karanggayam sing siki wis dadi eksekutif muda, konsultan SDM nang Jakarta. Isi pesan kesane intine bangga dadi wong Kebumen sing pancen ora baen-baen. Terus gilirane Pak Haji Ridwan, salah siji pengurus mesjid Jayakarta nang Kawasan Industri Pulogadung, sing nyritakena pengalamane dadi guru ngaji nang Jakarta wiwit taun 1973 nganti wektu siki. Pesan kesan terakhir diisi nang Pak Salim, sing merupakan bendahara perkumpulan Iwakk Walet Mas, sing isine kurang lewieh melu bungah bisa melu ngumpul komunitas Karanganyar-Kebumen buka puasa bareng nang RM Wong Solo Tebet.

Gandheng wektune dibatesi nganti jam pituan dadine acara digawe sepadhet mungkin. Bar pesan kesan, acara diterusna karo perkenalan kabeh anggota milis ben padha kenal karo sepadha-padha warga milis. Siji-siji anggota milis ngenalna awake dhewek. Awal-awale perkenalan nganggo basa Indonesia, pas giliranku koh kudu nganggo basa ngapak. Nggo mbuktekena nek bener wong Kebumen ora kelalen karo bahasane dhewek. Isi perkenalan ya akeh sing lucu, ana sing penganten anyar, ana sing single tesih nggolet tagon, ana sing single sedhela maning arep nikah, ana sing suami istri njagonge adoh-adohan, ana sing wis nduwe anak siji jere kon ora susah kenalan. Meriaeh karo keakrabane terasa banget wektu sesi perkenalan kuwe. Profesine warga milis Karanganyar Kebumen mayoritase dadi wong kantoran. Sethithik sing wirausaha, ning akeh uga sing lagi ngrintis usaha ben bisa nggawe lapangan kerja nggo wong sing mbutuhna. Muga-muga bisa padha sukse kabeh nang usahane karo pegawean-ne dhewek-dhewek. Sawise perkenalan anggota milis, panitia ngedarna kotak saweran nggo mbayar acara Buka Puasa Bersama, nek ana lewiane mlebu kas milis.

Serampunge acara nang ndhuwur acara diterusna foto bareng nang pelataran parkir RM Wong Solo Tebet. Blitz kamera kelap kelip ora mandheg-mandheg moto wong Kebumen sing ayu-ayu karo ganteng-ganteng. Bar foto bareng terus padha salam-salaman pertanda acarane wis arep rampung. Acara Buka Puasa Bersama kuwe sediane arep diliput nang salah sijine tabloid Group Gramedia Kompas, ning wartawane berhalangan hadir. Bar salam-salaman jebule tesih akeh sing padha narsis, foto-foto wong telu, wong papat utawane wong lima. Ana bae luh wong sing ora kena ndheleng wong nyekel kamera, hawane pengin difoto bae kaya foto model. Maklum bae wong pancen rasane kaya ketemu karo sedulure dhewek sing wis suwe ora tau ketemu, dadi foto-foto kuwe salah sijine cara nggo melepas rasa kangen. Bar foto-foto maning ya tesih ana bae sing nyambi ngobrol ngalor-ngidul nang pelataran parkir. Durung ana sing miwiti bali, dadine tesih padha ngriung bae, kebiasane wong njawa ewuh pekewuh. Bareng ana salah siji sing miwiti bali, nembe liyane padha melu pamit bali.

Muga-muga paseduluran kiye bisa terus terjalin selawase. Enyong bali kan Tebet jam setengah 9, menyusur dalan Kalimalang arah Bekasi, Alhamdulillah lancar lalu lintase, tekan ngomah jam setengah 10. Marem rasane ketemu tetangga nang kampung, nek sing ketemu nang Jakarta dadi sedulur. Kaya kuwe kurang lewieh laporan pandhangan mata acara Kopdar Buka Puasa Bersama RM Wong Solo Tebet 29 Agustus 2009. Nek ana kurang lewieh, njaluk pangapurane sedulur kabeh.
Guyub rukun, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih.

Wassalam,
Suwarto Kartadiraja
Ramane_hatta@yahoo.com
Karangkemiri Kulon, Lor Pasar Karanganyar
www.nguna.blogspot.com

Rabu, 03 Juni 2009

Jeneng Jeneng Desa Nang Kabupaten Kebumen


Assalamua'alaikum Sedulurs,

Kebumen, salah sijine kabupaten nang propinsi Jawa Tengah, sing lokasine nang daerah laut kidul. Kabupaten Kebumen nduweni 26 kecamatan yakuwe: Adimulyo, Alian, Ambal, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor lan Sruweng.
Sekang 26 kecamatan sing ana nang Kabupaten Kebumen, nduweni 449 desa.

Jajal apa rika tau krungu jeneng-jeneng desa kiye: Seliling, Kaibon, Entak, Lajer, Peneket, Srati, Mrentul, Geblug, Jladri, Rangkah, Ampih, Bocor, Brecong, Waluyo, Rahayu, Glontor, Langse, Pencil, Seling, Tlepok, Totogan, Wotbuwono, Lundong, Mrinen, Mangli, ORI, Serut, Rowo, Merden, Blater, Bagung, Pesuningan, Wagirpandan, Cangkring, Seboro? Senajan-na mbiyen tukang ngrungokna radio RSPD Indrakila, Bima Sakti, SKB utawane DVK, tetep bae akeh bae desa-desa sing asing, durung tau krungu jenenge. Angger kepingin ngerti, kiye jajal dimat-na jeneng-jeneng desa nang Kabupaten Kebumen, Karo sinambi dipriksa apa desane sampeyan wis mlebu kabeh nang daftar kiye:

Kecamatan ADIMULYO: Adikarto ; Adiluhur; Adimulyo; Arjomulyo ; Arjosari ; Banyuroto ; Bonjok ; Candi Wulan ; Caruban ; Joho ; Kemujan ; Mangunharjo ; Meles ; Pekuwon ; Sekarteja ; Sidamukti ; Sidamulyo ; Sugihwaras ; Tambakharjo ; Tegalsari ; Temanggal ;Tepakyang ; Wajasari

Kecamatan ALIAN: Bojongsari ; Jatimulyo ; Kalijaya ; Kaliputih ; Kalirancang ; Kambangsari ; Karangkembang ; Karangtanjung ; Kemangguhan ; Krakal ; Sawangan ; Seliling ; Surotrunan ; Tanuharjo ; Tlogowulung ; Wonokromo

Kecamatan AMBAL: Ambalkebrek ; Ambalkliwonan ; Ambalresmi ; Ambarwinangun ; Banjarsari ; Benerkulon ; Benerwetan ; Blengorkulon ; Blengorwetan ; Dukuhrejasari ; Entak ; Gondanglegi ; Kaibon ; Kaibonpetangkuran ; Kembangsawit; Kenayajayan ; Kradenan ; Lajer ; Pagedangan ; Pasarsenen ; Peneket ; Plempukankembaran ; Prasutan ; Pucangan ; Sidareja ; Sidoluhur ; Sidomukti ; Sidomulyo ; Singosari ; Sinungreja ; Sumberjati ; Surobayan

Kecamatan AYAH: Argopeni ; Argosari ; Ayah ; Banjararjo ; Bulurejo; Candirenggo ; Demangsari ; Jatijajar ; Jintung ; Kalibangkang ; Kalipoh ; Karangduwur ; Kedungweru ; Mangunweni ; Pasir ; Srati ; Tlogosari ; Watukelir

Kecamatan BONOROWO:
Balorejo ; Bonjokkidul ; Bonjoklor ; Bonorowo ; Mrentul ; Ngasinan ; Patukrejo ; Pujodadi ; Rowosari ; Sirnoboyo ; Tlogorejo

Kecamatan BUAYAN: Adiwarno ; Banyumudal ; Buayan ; Geblug ; Jatiroto ; Jladri ; Jogomulyo ; Karangbolong ; Karangsari ; Mergosono ; Nogoraji ; Pakuran ; Purbowangi ; Rangkah ; Rogodadi ; Rogodono ; Semampir ; Sikayu ; Tugu ; Wonodadi

Kecamatan BULUS PESANTREN: Ambalkumolo ; Ampih ; Arjowinangun ; Ayamputih;
Banjurmukadan ; Banjurpasar ; Bocor ; Brecong ; Buluspesantren ; Indrosari ; Jogopaten ; Kloposawit ; Maduretno ; Ranteringin ; Sangubanyu ; Setrojenar ; Sidomoro ; Tambakrejo ; Tanjungrejo ; Tanjungsari ; Waluyo

Kecamatan GOMBONG: Banjarsari ; Gombong ; Kalitengah ; Kedungpuji ; Kemukus ; Klopogodo ; Panjangsari ; Patemon ; Semanding ; Semondo ; Sidayu ; Wero ; Wonokriyo ; Wonosigro

Kecamatan KARANGANYAR: Candi ; Giripurno; Grenggeng ; Jatiluhur ; Karanganyar ; Karangkemiri ; Panjatan ; Plarangan ; Pohkumbang ; Sidomulyo ; Wonorejo

Kecamatan KARANGGAYAM: Clapar ; Ginandong ; Giritirto ; Glontor ; Gunungsari ; Kajoran
Kalibening ; Kalirejo ; Karanggayam ; Karangmojo ; Karangrejo ; Karangtengah ; Kebakalan ; Logandu ; Pagebangan ; Penimbun ; Selogiri ; Wonotirto

Kecamatan KARANGSAMBUNG: Banioro ; Kaligending ; Kalisana ; Karangsambung ; Kedungwaru ; Langse ; Pencil ; Plumbon ; Pujotirto ; Seling ; Tlepok ; Totogan ; Wadasmalang ; Widoro

Kecamatan KEBUMEN:
Adikarso ; Argopeni ; Bandung ; Bumirejo ; Candimulyo ; Candiwulan ; Depokrejo ; Gemeksekti ; Gesikan ; Jatisari ; Jemur ; Kalibagor ; Kalijirek ; Kalirejo ; Karangsari ; Kawedusan ; Kebumen ; Kembaran ; Kutosari ; Mengkowo ; Muktirejo ; Muktisari ; Panjer ; Roworejo ; Selang ; Sumberadi ; Tamanwinangun ; Tanahsari ; Wonosari

Kecamatan KLIRONG: Bendogarap ; Bumiharjo ; Dorowati ; Gadungrejo ; Gebangsari ; Jatimalang ; Jerukagung ; Jogosimo ; Kaliwungu ; Karangglonggong ; Kebadongan ; Kedungsari ; Kedungwinangun ; Klegenrejo ; Klegenwonosari ; Klirong ; Pandanlor ; Podoluhur ; Ranterejo;
Sitirejo ; Tambakagung ; Tambakprogaten ; Tanggulangin ; Wotbuwono

Kecamatan KUTOWINANGUN: Babadsari ; Jlegiwinangun ; Kaliputih ; Karangsari ; Korowelang ; Kutowinangun ; Kuwarisan ; Lumbu ; Lundong ; Mekarsari ; Mrinen ; Pejagatan ; Pekunden ; Pesalakan ; Tanjungmeru ; Tanjungsari ; Tanjungseto ; Triwarno ; Ungaran

Kecamatan KUWARASAN: Banjareja ; Bendungan ; Gandusari ; Gumawang ; Gunungmujil ; Harjodowo ; Jatimulya ; Kalipurwo ; Kamulyan ; Kuwarasan ; Kuwaru ; Lemahduwur ; Madureso ; Mangli ; Ori ; Pondokgebangsari ; Purwodadi ; Sawangan ; Serut ; Sidomukti ; Tambaksari ; Wonoyoso

Kecamatan MIRIT: Karanggede ; Kertodeso ; Krubungan ; Lembupurwo ; Mangunranan ; Mirit ; Miritpetikusan ; Ngabeyan ; Patukgawemulyo ; Patukrejomulyo ; Pekutan ; Rowo ; Sarwogadung ; Selotumpeng ; Singoyudan ; Sitibentar ; Tlogodepok ; Tlogopragoto ; Wergonayan ; Winong ; Wirogaten ; Wiromartan

Kecamatan PADURESO: Balingasal ; Kaligubuk ; Kalijering ; Merden ; Padureso ; Pejengkolan ; Rahayu ; Sendangdalem ; Sidototo

Kecamatan PEJAGOAN: Aditirto ; Jemur ; Karangpoh ; Kebagoran ; Kebulusan ; Kedawung ; Kewayuhan ; Logede ; Pejagoan ; Pengaringan ; Peniron ; Perigi ; Watulawang

Kecamatan PETANAHAN: Ampelsari ; Banjarwinangun ; Grogolbeningsari ; Grogolpenatus ; Grujugan ; Jagamertan ; Jatimulyo ; Karangduwur ; Karanggadung ; Karangrejo ; Kebonsari ; Kritig ; Kuwangunan ; Munggu ; Nampudadi ; Petanahan ; Podourip ; Sidomulyo ; Tanjungsari ; Tegalretno ; Tresnorejo

Kecamatan PONCOWARNO: Blater ; Jatipurus ; Jembangan ; Karangtengah ; Kebapangan ; Kedungdowo ; Lerepkebumen ; Poncowarno ; Soka ; Tegalrejo ; Tirtomoyo

Kecamatan PREMBUN: Bagung ; Kabekelan ; Kabuaran ; Kedungbulus ; Kedungwaru ; Mulyosri ; Pecarikan ; Pesuningan ; Prembun ; Sembirkadipaten ; Sidogede ; Tersobo ; Tunggalroso

Kecamatan PURING: Arjowinangun ; Banjarejo ; Bumirejo ; Kaleng ; Kedalemankulon ; Kedalemanwetan ; Krandegan ; Madurejo ; Pasuruhan ; Puliharjo ; Purwoharjo ; Purwosari ; Sidobunder ; Sidodadi ; Sidoharjo ; Sitiadi ; Srusuhjurutengah ; Surorejan ; Tambakmulyo ; Tukinggedong ; Waluyorejo ; Wetonkulon ; Wetonwetan

Kecamatan ROWOKELE: Giyanti ; Jatiluhur ; Kalisari ; Kretek ; Pringtutul ; Redisari ; Rowokele ; Sukomulyo ; Wagirpandan ; Wonoharjo

Kecamatan SADANG: Cangkring ; Kedunggong ; Pucangan ; Sadangkulon ; Sadangwetan ; Seboro ; Wonosari

Kecamatan SEMPOR: Bejiruyung ; Bonosari ; Donorojo ; Jatinegoro ; Kalibeji ; Kedungjati ; Kedungwringin ; Kenteng ; Pekuncen ; Sampang ; Selokerto ; Semali ; Sempor ; Sidoharum ; Somagede ; Tunjungseto

Kecamatan SRUWENG: Donosari ; Giwangretno ; Jabres ; Karanggedang ; Karangjambu ; Karangpule ; Karangsari ; Kejawang ; Klepusanggar ; Menganti ; Pakuran ; Pandansari ; Pengempon ; Penusupan ; Purwodeso ; Sidoagung ; Sidoharjo ; Sruweng ; Tanggeran ; Trikarso

Sekang data kuwe angger dideleng lewih jero, 3 kecamatan sing paling akeh desane yakuwe : Ambal = 32 desa, Kebumen = 29 desa, Klirong = 24 desa. Sewalike 3 kecamatan sing paling sethithik desane yakuwe : Sadang = 7 desa, Padureso = 9 desa, Rowokele = 10 desa.
Angger dimatna maning ana jeneng desa sing padha, dadine ana nang loro utawa telung kecamatan, contone:
1. Sidomulyo, ana nang kecamatan Adimulyo, Ambal karo Karanganyar
2. Jatimulyo, ana nang kecamatan Alian karo Petanahan
3. Sidomukti, ana nang kecamatan Ambal karo Kuwarasan
4. Karangsari, ana nang kecamatan Buayan, Kebumen karo Kutowinangun
5. Jatiluhur, ana nang kecamatan Karanganyar karo Rowokele
6. Argopeni, ana nang kecamatan Kebumen karo Ayah
7. Candiwulan, ana nang kecamatan Kebumen karo Adimulyo
8. Wonosari, ana nang kecamatan Kebumen karo Sadang
9. Bumirejo, ana nang kecamatan Puring karo Kebumen
10.Pakuran, ana nang kecamatan Buayan karo Sruweng.

Nek dipikir-pikir, desa nang kampunge dhewek bae durung ngerti utawane kenal kabeh, apa maning desa nang kampunge wong liya. Dadi bener nek ana paribasan "Tak Kenal Maka Tak Sayang".
Mugi wonten manpangate.
Ingkang pungkasan mugi rahayu ingkang tansah pinanggih
Nuwun,
Wassalamu'alaikum
Suwarto Kartadiraja
(ramane_hatta@yahoo.com)
Karangkemiri Kulon - Lor Pasar Karanganyar