Rabu, 15 Oktober 2008

Crita Mudik Badan 2008

Salam paseduluran,

Badan wingi inyong sekeluarga mudik meng Jawa. Gandeng bojoku wong Ngawi Jawa Timur, dadi mudike ngetan dhisit. Ngetan tanggal 26 September dina Jemuah mbengi, ora ngertia lagi macet-macete. Tapi wong anu wis diniati, dadine semacet-macete ya tetep disyukuri lan dinikmati. Singkat crita dina minggu esuk inyong sekeluarga nembe tekan Ngawi, wong sempet nginep nang Boyolali agi setu mbengi. Inyong sekeluarga nang Ngawi nganti lebaran dina pertama tanggal 1 Oktober 2008.

Sabubare acara halal bihalal keluarga karo tangga teparo nang Ngawi Jam setengah rolas awan tanggal 1 Oktober 2008, inyong sekeluarga pamitan bali meng Karanganyar Kebumen. Meng Karanganayar rencane nunggang Sepur sekang Walikukun Ngawi. Sepur meng Karanganyar sing bisa ditumpaki ana loro Pasundan(Surabaya-Kiara Condong) karo Logawa (Jember - Purwokerto). Ning ora ngertia sepur Pasundan nembe bae liwat kira-kira limolas menit kepungkur. Sidane nunggu sepur Logawa sing jarene mangkat ngulon jam loro. Ditunggu-tunggu nganti suwe ora teka-teka. Ora let suwe ana pengumuman nek Sepur Logawa telat, diperkirakan tekane kira-kira jam setengah lima. Bot-bote arep sungkem karo wong tuwa ya sidane ditunggu kanthi sabar, anakku Hatta sing ketone klesedan bae nakokna sepure ko ora teka-teka. Sawise ditunggu nganti jam setengah lima ternyata bener, sepure nembe teka, Alhamdulillah ora patia sesek, longgar. Dibanding pengalaman taun 2007 mangkat ngulon dina ke loro lebaran meh bae ora bisa munggah, saking seseke, bisaa munggah ya mung ngadeg nang dalan edek sambungan gerbong, karo nang WC sing mambune ora nguati. Sepur Logawa mlebu Karanganyar kira-kira jam sepuluh wengi. Inyong sekeluarga terus nunggang becak maksude arep meng pasar mangan dhisit liwat alaun-alun Karanganyar. Ora ngertia nang alun-alun ngarep DPU tesih ana tukang sate, sidane mandeg dhisit nang alun-alun mangan sate. Ternyata siki wis apik ya alun-alune, wis dibangun trotoar seubengan alun-alun. Mangan sate karo nyawang BTS-BTS Telkomsel-Telkom Flexi-Indosat sing ngeblok nang sisih lor kulon alun-alun Karanganyar. Inyong karo nyritakena nek omaeh mbah nang ngisor BTS kuwe dadine sedhela maning tekan omaeh mbaeh. Inyong uga nyritakena nek sekolah SMPN-ne mbiyen nang SMP 1 Karanganyar karo nunjuk arah SMP 1 sing keton lampune thok. Sawise mangan sate nerusna mbecak, tekan ngomah jam 11 wengi. Sawise resik-resik seperlune lan sholat jamak terus bleg sek turu saking kesele.


Dina ke loro lebaran sawise sungkem karo wong tuwa terus halal bihalal dhisit karo tangga teparo nang Karangkemiri Karanganyar. Sorene kira-kira jam papat sore inyong sekeluarga numpak motor, plesiran meng Petanahan. Dalan meng Petanahan wis mulus banget, dadine setengah jam thok mlaku santai wis bisa tekan pantai. Saiki wis ana kemajuane wis dibangun dadi lewih rapih, parkire siki wis edek banget karo laute. Ora kaya mbiyen jaman cilikanku angger meng Petanahan nunggange truk gedhe mudhun pasar petanahan, ngidule maning nek ora mlaku ya ngojek tesih adoh banget rasane, wong angger mlaku nganti thiyel sikile. Nang Petanahan siki uga wis ana becak sing dipasangi mesin, dadi tukang becake ora perlu ngothel pedal tapi mung gari mainin gas kaya wong numpak motor. Nambah kreatif ya... Mlebune Petanahan mbayar 2500 per wong. Nang Petanahan anakku sempet nunggang jaran putih mbolak mblaik ngetan ngulon kira-kira satus meteran,mbayare limang ewu.

Nunggang Jaran nang Petanahan
Bar Maghrib terus mangan soto nang pinggir laut. Bar mangan terus bali. Kelingan nek nang alun-alun Karanganyar ana sing dodolan gembus, dadine mampir dhisit meng alun-alun. Tuku gembus rong iket sepuluh ewu, sing seiket dipangan nang kono, sing seiket digawa balik. Gembus sing nembe dientas sekang wajan, rasane nylekamin banget luuh, dhasare anu wis suwe ora tau mangan. Anakku ya doyan banget sing jenenge gembus, nganti kakine gumun bocah kota koh doyan budin....

Dina ke telu badan wingi, enyong sekeluarga ya plesiran meng Goa Jatijajar. Mlebune ya mbayar 2500 per kepala. Enyong meng Jatijajar terakhir agi tahun 94 pas lulus SMA. Wektu semana kebenaran kanca sekelasku nang SMAN Gombong ana sing umaeh persis nang ngarep Goa Jatijajar, dadi mlebune mbiyen ya gratis, wong anu kancaku kenal banget karo penjagane sih, tur ya bocah sekolah dadi dimelasi. Bareng nang mulut goa, enyong ketemu kanca SMP, bocah Candi Serang jenenge Soedarso sing siki dadi dosen nang ITS, Sukolilo Surabaya. Sawise ngobrol secukupe, enyong sekeluarga terus mlebu menyusuri lorong-lorang goa. Padhet banget pancen, mlakune bae ngantri tuk siji-siji. Durung suwe inyong mlebu gua, ketemu kancaku maning Soedarso, dheweke wedi ora wani mlebu, khawatir mbok padha jorog-jorogan kaya kasus zakat Pasuruan. Nyatane wonge uyel-uyelan banget sih.
Sesek-sesekan nang Jatijajar
Ning untunge siki wis ana lampune dadi ora peteng ndhedhet kaya jaman mbiyen. Sajroning goa Jatijajar akeh patung-patunge, ana patung Kamandaka, patung lutung kasarung, patung macan. Seliyane patung uga ana sendang yakuwe sendang mawar karo sendang kanthil. Miturut penjagane banyu sendang kuwe bisa gawe awet nom. Biyung bocah sempet raup nang sendhang Mawar, nyong karo Hatta raup nang sendang kanthil. Sing ora nguati ya antriane akeh banget, sanajan mung arep raup karo wisuh thok. Sawise ngliwati sendhang kanthil ora let suwe tekan meng pintu keluar goa. Metu kan goa tuku jus nangka sabrang (sirsak) seger banget rasane. Terus jajan lotek (pecel) sing nganggo kecombrang, kembang turi, karo godhong cakra-cikri, enake ngepoll. Bar mangan terus mlaku metu karo nggolet souvenir. Tuku kaligrafi ayat kursi sing digawe sekang kulit telungpuluhlima ewu, ulih loro. Bar kuwe terus sholat jamak. Bar sholat terus mlaku maning meng arah Pantai Logending.


Kira-kira jam telu sore inyong seanak bojone, mlaku maning meng arah Pantai Logending. Sekang Jatijajar, Logending kuwe araeh ngulon ngidul. Kurang lewih setengah jam wis tekan bates Pantai. Mung salahku inyong belok arah kanan. Ora ngertia bareng dipedheki pantai kuwe jenenge pantai Jetis, mlebu wilayah Cilacap. Wis kadung meng pantai tur mbayar mlebune, senajan mung limang ewu wong loro, ya sidane diterusna bae. Kan pantai Jetis ngetan nekani keramaian, ora ngertia kon mbayar maning limang ewu maning wong loro, jare jenenge panti Congot. Bareng nang kono enyong nembe ngerti sing jenenge pantai Logending kuwe nang sebrange pantai Congot. Suasana pantai enak, akeh pengunjunge, nek ndeleng arah ngalor jejer pegunungan, wit mangroove ijo royo-royo subur banget nambah ngademi pandangan mata.
Mangroove Logendhing
Nang kana ya bisa numpak prau mubeng-mubeng limolas menitan mbayar sepuluh ewu.

Numpak prau Logendhing
Sing padha mancing nang pinggir pantai ya akeh. Sawise cukup puas dolanan nang sebrange pantai Logendhing, inyong niat arep tuku iwak laut. Ora ngertia iwake ora ana sing gedhe, dadine ora sida tuku iwak. Kira-kira jam setengah lima inyong balik, metune ya liwat Pantai Jetis. Tiwas wis mbayar tapi durung menikmati ombak pantai Jetis, inyong njajal meng pinggir pantai Jetis. Ternyata motor bisa digawa nganti jarak lima meter meng bibir pantai. Dhasare ombake cilik tur pasire mandan padhet dadi bisa diliwati motor beda banget karo Petanahan. Numpak motor nang pinggir pantai ngetan ngulon rasane enak angger lagi ngulon, ning angger lagi ngetan angine gedhe banget. Kira-kira jam lima sore inyong bali meng Karanganyar.

Wong anu wis tau krungu nek ana jalur anyar Cilacap -Yogyakarta liwat jalur selatan, dadine inyong njajal dalan kuwe. Pas arep balik nembe ngliwati Pantai Logendhing sing sebenere. Wis ana tandha sing diliwati, nek Karangbolong jarake tesih 17 km maning seka Pantai Logendhing. Inyong nyante bae nggone numpak motor. Ora let suwe kira-kira 1 km perjalanan, ora ngertia dalane mulai munggah mudhun, belak-belok ora karu-karuan. Inyong ya kur mbatin muga-muga dalan sing kaya kiye ora dawa. Bareng suwe-suwe koh dalane kaya kuwe kabeh sepanjang pejalanan Logendhing - Karangbolong. Munggah mudhun, menggok kanan - menggok kiri. Sing dadi masalah inyong mbonceng-na anak bojo, anakku turu maning, dadi angger agi mudhun kuwe rasane abot banget kesurung anak bojoku. Kewatirku angger lagi mudhun mbok nganti keplantrangen koh. Nek nganti keplantrangan, ngisore jurang kan mbuh kepriwe nasibe.... Tapi sing jelas inyong karo bojoku ya terus karo ndonga ben slamet ora ana alangan apa-apa. Jeneng-jeneng desa sing diliwati kayane inyong ya ora tau krungu, ana Argopeni ana apa maning ya. Ujarku numpak motor wis suwe koh ya ora tekan-tekan Karangbolong. Ning bareng ana tulisan desa pasir, inyong wis mandan tenang, sebabe aku tau krungu nek pasir kuwe sekulone Karangbolong. Bener bae ora let suwe terus tekan pertelon Karangbolong. Wis njukut dalan ngalor tenang dalane lempah maning. Karangbolong ngalor Buayan, buayan ngalor Kewarasan, Kewarasan ngalor Gombong. Nek wis tekan Gombong tenang, kaya wis tekan nang ngumaeh dhewek. Tekan ngomah Karanganyar jam setengah pitu wengi.


Dina ke papat lebaran, inyong sekeluarga plesiran maning. Wingi bar keselen sekang Jatijajar karo Logendhing dadine dina ke papat plesirane ya sorean bae. Tujuane ora adoh yakuwe waduk Sempor. Sekang ngomah jam 3 seprapat, mampir mesjid Karanganyar sholat ashar dhisit. Bar sholat terus mlaku maning. Dalan ngulon mulaih rame, malah puncak arus balik nek ora salah. Dadine Karanganyar Gombong sing biasane 10 menit tekan kiye nganti setengah jam. Tekan Gombong bangjo mbelok ngalor. Terus dalane lancar banget, mung cuacane mendung tebal mulaih grimis. Tekan waduk sempor kira kira jam papat seprapat. Nang kana terus foto-foto ndeleng keindahan waduk. Ketone siki wis mandan cethek.

Sempor disaput mendung
Mangsa ketiga wit-witan padha garing dadi pemandangane biasa bae. Sawise puas dolanan nang Sempor terus bali ngidul maning liwat Gombong. Sempet mampir nang nggone Sate Kambing Laminah kulon bangjo Gombong.

Sate Kambing Laminah Gombong
Lumayan enak juga ternyata..... Bar maghrig bali Karanganyar, ora ngertia nang dalan kudanan, nganti mandhek pindho. Mandek ping pisan nang Alfamart Wero (pertelon Patemon), mandek ping pindho nang Kedung Puji.Dina kelima lebaran persiapan nggo mbalik ngulon Bekasi. Inyong wis mesen tiket Sumber Alam ket awal puasa. Tiket Sumber Alam AC Toilet jurusan Pulogadung regane 220ewu. Kon ngumpul jam 4 sore. Ditunggu-tunggu nganti maghrib durung teka juga bise. Bar maghrib diumumna nek bis kan kulon durung ana sing mlebu meng pool Kutoarjo, yakuwe ternyata gara-gara puncak arus balik sing terjadi malem minggu nyebabna bise padha telat ngetane. Nggone ngumumna agen sumber alam karo ngomong njaluk ngapura, dheweke ngomong ngerteni perasaane penumpang, apa maning sing nggawa bocah cilik, inilah mahalnya silaturahmi, bot-botte arep sungkem wong tuwa, rekasane kaya ngapa bae ya tetep dilakoni. Beruntunglah sing tesih duwe wong tuwa Alhamdulillah kudu disyukuri. Omongan-omongan kuwe ya mandan ngadem nentremi wong sing ngrungokna. Ditunggu-tunggu maning nganti mbengi, jam setengah sepuluh mbengi bise nembe teka. Sawise padha munggah terus mangkat ngulon, dalan ngulon tesih penuh mobil. Tekan Purbowangi macet-cet ora obah kira sejam. anu wis kesel sidane inyong keturon tangi-tangi wis nang daerah Pekuncen kira-kira jam loro mbengi. Dalan tesih macet kira-kira jam 6 nembe tekan Brebes. Jalur pantura padat merayap, sepisan-pisan macet. Tekan Subang kira-kira jam 9 awan, bise mampir meng rumah makan. Mlaku maning karo macet-macetan tekan Pulogadung jam loro awan. Nang terminal Pulogadung mampir mangan nang Warung Padang. Bar mangan numpak taksi meng Bekasi, tekan ngomah jam 3 sore. Terus ngaso. Nembe kiye krasa kesele.........


Reported by:
Ramane Hatta
Suwarto
Karangkemiri - Karanganyar

Tidak ada komentar: